Gå til hovedindhold

Betingelser for brug af pleje.dk

Betingelser for brug af pleje.dk, beskriver hvilke vilkår der er gældende for private leverandører og kommuner, når de vises på pleje.dk og for brugernes brug af pleje.dk.

Betingelserne anvender følgende termer som angivet her:

Leverandør(-er): Omfatter alle plejeleverandører, private og kommuner, der leverer plejeservices

Medlemmer: Det er leverandører, der har tegnet et medlemskab til pleje.dk

Brugere: Omfatter borgere eller pårørende, der anvender pleje.dk i deres søgning efter plejeservices, eller når de kvalitetsvurderer en leveret plejeservice

Tjenesten: Omfatter pleje.dk og pleje.dk’ funktionalitet, som ejes af Profekto, Aps

Kunder af plejeservices: Omfatter leverandørernes kunder, som vælger at anvende pleje.dk

Missionen med pleje.dk

Pleje.dk’ mission er at skabe en platform, hvor det er nemt og trygt for ældre borgere og deres pårørende at fremsøge leverandører der kan levere pleje, se hvilken kvalitet leverandørerne leverer og afsende en henvendelsesformular om kontakt til den valgte leverandør for en mere konkret aftale. Det skal være gennemsigtigt for pleje.dk’ brugere, som har et plejebehov og dermed et behov for at finde den rette leverandør til at opfylde det ønskede behov. Dette uanset om leverandøren er en kommune eller en privat plejeleverandør.

Visning af leverandørprofil på pleje.dk

Da pleje.dk har som mission at skabe tryghed og gennemsigtighed for borgere og pårørende, som har behov for pleje i eget hjem, er det vigtigt, at borgere og pårørende kan fremsøge og læse om alle danske leverandører af pleje på pleje.dk.

Pleje.dk præsenterer derfor alle offentligt registrerede leverandører af pleje på platformen, som pleje.dk vælger at vise, og hvor deres services er målrettet borgere i eget hjem. Det er pleje.dk, der fastlægger hvilke rammer og standardoplysninger der fremgår om leverandøren. Pleje.dk har lovhjemmel til at vise alle offentligt registrerede virksomheder på hjemmesiden1. Pleje.dk bestræber sig på at overholder alle gældende love omkring indhentning, bearbejdning samt visning af offentlige data, som er videregivet fra Erhvervsstyrelsens systemer og andre offentlig tilgængelige kilder.

Leverandøren har mulighed for at indsende opdateringer til den viste profils indhold således, at denne afspejler leverandørens udbud af services, og hvor servicen geografisk udbydes. Leverandøren kan indsende ønske om ændringer og opdateringer til egen profil til info@pleje.dk

For yderligere oplysning og vilkår for et medlemskab på pleje.dk, se dokumentet Medlemsbetingelser.

For yderligere information om reglerne for offentliggørelsen af virksomhedsdata, kan du læse Bekendtgørelse af lov om det Centrale Virksomhedsregister

Hvis du som Leverandør ønsker at blive slettet eller få slettet oplysninger fra din virksomhedsprofil på pleje.dk, har du som leverandør ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine virksomhedsoplysninger. Din indsigelse skal rettes til info@Pleje.dk. Herefter foretager pleje.dk en vurdering af, om indsigelsen er berettiget.

Sletning af virksomhedsprofil

Pleje.dk kan til enhver tid vælge at slette en profilvisning af en leverandør, særlig i forbindelse med indgivelse af en konkursbegæring mod en leverandør.

Pleje.dk forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde tjenesten og dermed at slette profilen.

Om tjenesten – pleje.dk

Pleje.dk er en webbaseret tjeneste, der drives af Profekto Aps.

Profekto ApSCVR-nr.: 34083703Adresse: Lyngby Hovedgade 10CTlf.: 31 37 37 32E-mail: info@pleje.dk

Leverandørerne kan anvende tjenesten til at modtage brugernes forespørgsler samt udstille deres services via tjenesten, for at få adgang til nye kunder af plejeservices.

Pleje.dk er som udbyder af tjenesten dataansvarlig for personoplysninger som brugerne angiver, når de sender henvendelsesformular om kontakt til en leverandør eller afgiver kvalitetsvurderinger. Se pleje.dk’ Privatlivspolitik.

Tjenestens hovedområder

Pleje.dk arbejder systematisk på at skabe brugertrafik på pleje.dk. Det sker for at der kan skabes grundlag for en systematisk og kontinuerlig vurdering af den borgeroplevede tilfredshed blandt kunderne af plejeservices. I de følgende afsnit er der en beskrivelse af tjenestens hovedområder.

Fremsøgning af leverandør

På pleje.dk er det muligt med få oplysninger, postnummer, kommune og plejeservicebehov, at få et overblik over, hvem der kan levere den eller de ønskede plejeservices i den kommune, brugeren ønsker sin service leveret.

Kontakt fra brugerne via leverandørens profilside

Når brugerne udfylder og afsender en henvendelsesformular på en leverandørs profilvisning på pleje.dk, så videresendes brugerens afgivne informationer til den pågældende leverandør, i form af en henvendelse med en beskrivelse af brugernes ønsker.

Uanset om henvendelsesformularen benyttes, indgås alle aftaler fortsat direkte mellem leverandøren og brugeren af plejeservices på eget ansvar. Pleje.dk kan således ikke drages til ansvar for hændelser såsom eventuelle udeblivelser, misforståelser, fejl- mangler ved udført arbejde eller pleje.

Pleje.dk’ kvalitetsvurderinger

Når en leverandør har en profilvisning på pleje.dk, er det muligt for brugere af pleje.dk at afgive en vurdering. Pleje.dk’ kvalitetsvurderinger er en central del for pleje.dk, og understøtter borgerens trygge valg af plejeservices. Se pleje.dk’ Kvalitetsvurderinger.

Når en bruger har afgivet en kvalitetsvurdering, vil pleje.dk hurtigst muligt offentliggøre vurderingen efter gennemført validering. Dog vil der ved opstart af nye leverandører blive foretaget kvalitetsvurdering på de første fem anmeldelser inden de offentliggøres på leverandørens profil på pleje.dk. Dette er valgt for at sikre at anmeldelserne er valide når volumen er lav.

Brugernes vurdering af den pleje som de modtager, er et vigtigt redskab for leverandørerne – offentlige som private – i deres bestræbelser på at forbedre deres pleje- og kundeservice over for brugerne af pleje.dk.

Pleje.dk har forståelse for, at dårlige vurderinger er ubelejligt for en leverandør, men det skaber gennemsigtighed - og det fortjener både borgere og pårørende. Samtidig er pleje.dk forpligtiget til at offentliggøre alle vurderinger jf. Forbrugerombudsmanden: Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015. Retningslinjerne fra Forbrugerombudsmanden beskriver, hvordan vi, som formidler af online tjenester (kundeanmeldelser) skal håndtere offentliggørelsen af brugeranmeldelser.

Brugeroplysninger ved kvalitetsvurderinger

Det er en forudsætning for afgivelse af kvalitetsvurderinger og anbefalinger af en leverandør, at brugerne opgiver oplysningerne således, at pleje.dk kan tjekke om vurderingen kommer fra en bruger, der har været eller er kunde hos leverandøren eller er pårørende. Når en bruger foretager en vurdering af en leverandør, så beder pleje.dk om brugerens navn, e-mail, postnr. og telefonnummer. Formålet er at kunne verificere den afgivne vurdering, som pleje.dk modtager. For yderligere information om håndtering af brugeroplysninger, se pleje.dk’ Privatlivspolitik.

Pleje.dk gennemgår løbende og systematisk de kvalitetsvurderinger og anbefalinger, som brugerne afgiver for at sikre, at disse er i overensstemmelse med pleje.dk’ tilgang til kvalitetsvurderingerne. Se pleje.dk’ Kvalitetsvurderinger.

Annoncering

Pleje.dk forbeholder sig ret til annoncering på pleje.dk. Annonceringen vil kun være målrettet brugerne på pleje.dk, og vil ikke være annoncering af konkurrerende services som pleje.dk’ medlemmer leverer.

Ansvarsbegrænsning

Pleje.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware udfordringer.

Pleje.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, for at minimere evt. datatab. Pleje.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af data, herunder uploadet materiale.

Pleje.dk fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som brugeren eller kunderne måtte blive påført ved brug af tjenesten eller ved fejl og mangler ved tjenesten, tjenestens ophør, eller som måtte blive påført af andre, der anvender tjenesten.

Pleje.dk er ikke aftalepart, men alene formidler af informationer på tjenesten, herunder videregivelse af henvendelser fra brugerne til leverandørerne. Pleje.dk fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling. Pleje.dk er ikke involveret i selve servicen, hvor brugeren får leveret forskellige plejeservices, og fraskriver sig ethvert ansvar for arbejdets udførsel samt eventuelle fejl og mangler herved.

Pleje.dk’ ansvar ved brugernes valg af leverandør

Valget af en leverandør er til enhver tid brugerens eget ansvar. Pleje.dk’ rolle er udelukkende at være en tjeneste, der viser tilgængelige leverandører i Danmark, herunder leverandører der har købt medlemskab til pleje.dk’ tjenester, og leverandører der anvender udvalgte tjenester gratis på pleje.dk. Pleje.dk kan således ikke drages til ansvar for brugernes brug af de oplysninger der findes på pleje.dk eller for hændelser i forholdet mellem brugerne af pleje.dk og leverandørerne.

Rettigheder

Pleje.dk ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne til tjenesten og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på tjenesten, samt de elementer på tjenesten, der stilles til rådighed i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv.

Ændring af pleje.dk’ betingelser og-vilkår

Pleje.dk forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse. De til enhver tid gældende betingelser for brug af pleje.dk, vil være tilgængelige på tjenesten, pleje.dk. Alle Pleje.dk’ medlemmer vil modtage direkte besked om ændringerne.

Overdragelse

Pleje.dk forbeholder sig ret til at overdrage tjenesten samt rettigheder helt eller delvist til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, modtager medlemmerne meddelelse herom med en frist til at slette sin profil, såfremt medlemmerne ikke accepterer overdragelsen.

Cookieanvendelse

Pleje.dk anvender cookies på pleje.dk. Det betyder, at når du som bruger besøger pleje.dk, gemmes der data på din computer. Cookies bruges til at huske dig, hvis du vender tilbage på hjemmesiden og til at gemme din færden, mens du er på pleje.dk. Cookies bruger de oplysninger, som registreres, til for eksempel statistik og i høj grad til at forbedre din brugeroplevelse. Cookies kan ikke indeholde virus som kan skade din computer.

Brugere bliver bedt om at acceptere/vælge/afvise pleje.dk’ anvendelse af cookie

Lovvalg og værneting

Pleje.dk’ tjeneste, håndtering heraf samt nærværende betingelser er underlagt dansk ret. Værneting er Retten i Lyngby