Gå til hovedindhold

Virksomheder

Medlemsmodel for private leverandører

Pleje.dk har tre medlemsmodeler til den private leverandør:

Basis

Basismodellen er for den mindre leverandør, der er i én kommune og leverer én service. eksempelvis rengøring.

Standard

Standardmodellen er for den større leverandør, der leverer flere forskellige services i op til fire kommuner.

Individuelt

En individuel model er for den leverandør, der leverer en eller flere services i fem kommuner eller derover. Her vil prisen for medlemskabet blive fastsat individuelt.

Der kan købes et medlemskab for én måned eller for et helt år. Der gives rabat for et års medlemskab. Der er ingen bindinger for medlemskabet.

Læs mere om medlemskab og introduktionsrabat.

Sådan kan din virksomhed opnå et plejemærke

Pleje.dk har tre plejemærker, der kan opnås inden for tre forskellige områder. Samlet er plejemærkerne et udtryk for kvalitetsstandarder, der kan være med til at hæve den samlede kvalitet af vores ældrepleje i Danmark.

Din virksomhed kan opnå et plejemærke for et år ad gangen. Et år efter tildeling af et plejemærke kan du beslutte at forny dit plejemærke. Det sker ved at pleje.dk vurderer, om det vil være muligt at fastholde et eller flere plejemærker for det kommende år.

Plejemærke: Borgertilfredshed

Borgertilfredshed

Plejemærket for borgertilfredshed udtrykker, at en privat leverandør eller kommune har en gennemsnitlig kvalitetsvurdering, afgivet af borgerne og deres pårørende, på 4 eller derover, ud af 5 stjerner. Når det er opnået stabilt gennem de seneste 12 måneder, kan man opnå plejemærket.
Plejemærke: Økonomisk bæredygtig

Økonomisk bæredygtig

Plejemærket for økonomisk bæredygtighed udtrykker økonomisk stabilitet og kan opnås ved, at du som privat leverandører har et positivt driftsresultat fra det seneste regnskabsår.
Plejemærke: Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel

Plejemærket for medarbejdertrivsel kan opnås af de private leverandører og kommuner, der har det laveste sygefravær. Målet er at være blandt de 50 %, der har det laveste sygefravær.

Hvordan kan borgerne bruge plejemærket?

Når man som borger på pleje.dk har fremsøgt, hvem der kan levere den ønskede plejeservice i ens kommune, kan man på et oversigtsbillede hurtigt se, om en leverandør eller kommune har opnået et eller flere af de tre plejemærker. Plejemærkerne gør det muligt hurtigt at danne et overblik over, hvem der i særlig grad har prioriteret borgertilfredshed, medarbejdertrivsel eller økonomisk bæredygtighed højt.

Hvordan kan man som leverandør ansøge om et plejemærke?

Som leverandør kan man ansøge pleje.dk om et plejemærke, eller pleje.dk vil kontakte dig, hvis du opfylder kravene til et eller flere af plejemærkerne.

Tilkøbsydelser

Udover medlemskabet er det muligt at tilkøbe forskellige tilkøbsydelser fra pleje.dk. Du kan se hvilke tilkøb der udbydes som standard. Dækker det ikke dit behov, er du altid velkommen til at kontakte pleje.dk.

Pris
Tilkøb
2.000 kr.
Det vil være muligt at få en oversigt over, hvordan udvikling i dine kvalitetsvurderinger er sammenlignet med andre leverandører inden for samme servicekategorier. Oversigten kan dække et halvt eller et helt år.
2.000 kr.
Pleje.dk vurderer, om du som leverandør kan få en akkreditering til et plejemærke, og plejemærket vises på oversigten og din profil for et år ad gangen.
10.000 kr.
Det vil være muligt at få tilføjet et ekstra spørgsmål til de kvalitetsvurderinger, borgerne og deres pårørende giver til dig som leverandør. Det ekstra spørgsmål kan være på pleje.dk for en periode på et halvt år. Efter det halve år vil pleje.dk levere en samlet rapport med resultatet af vurderingerne, inklusiv evt. bemærkninger, der relaterer sig til det konkrete spørgsmål.
1.500 kr.
Pleje.dk kan levere oplysninger om brugernes søgeadfærd på pleje.dk for en given kommune over det seneste halve år.
4.000 kr.
Det vil være muligt at få tilføjet en henvendelsesformular til din profil, som er rettet mod medarbejdere, med interesse for at arbejde hos dig i en periode på 3 mdr.
10.000 kr.
Pleje. dk tilbyder et rådgivningsforløb med fokus på, hvordan din virksomhed kan opnå bedre kvalitetsvurderinger. Produktet vil være en benchmark til andre leverandører og med konkrete anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med forbedringer af kvalitetsvurderingerne. De konkrete anvisninger vil tage udgangspunkt i de anbefalinger, der er afgivet inden for det seneste år. Forløbet indeholder et opstartsmøde og et 2 times møde, hvor resultatet præsenteres med efterfølgende dialog.