Gå til hovedindhold

Privatlivspolitik for pleje.dk

Profekto ApS (”vi”, ”vores”, ”os”) er dataansvarlig overfor de personoplysninger, som vi behandler om dig i forbindelse med vores platform pleje.dk.

Vores kontaktinformationer

Adresse: Lyngby Hovedgade 10C, 2800 Kgs. LyngbyCVR-nr.: 34083703Tlf.: 31 37 37 32E-mail: info@pleje.dk

Brugeranmeldelser af plejeleverandører

Vi behandler dine personoplysninger, når du foretager en brugeranmeldelse af en plejeleverandør, der er registreret på pleje.dk, og som har leveret pleje til dig eller til en af dine pårørende. Det sker, for at vi kan oprette, behandle, offentliggøre og validere din anmeldelse af plejeleverandøren. Vi offentliggør alene din brugeranmeldelse. Dine personoplysninger vil derfor ikke blive offentliggjort. I visse tilfælde vil vi foretage stikprøvevise valideringer af brugeranmeldelser. Det gør vi ved at rette henvendelse til dig, fortrinsvis via telefonisk kontakt.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er dit gyldige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og 9(2)(a).

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke. Vi sørger dog under alle omstændigheder for, at dine oplysninger opbevares i maksimalt 1 år, hvorefter de slettes eller anonymiseres.

Forespørgsler til plejeleverandører

Vi behandler dine personoplysninger, når du eller en af dine pårørende anvender pleje.dk til at forespørge om plejeydelser blandt plejeleverandører, der er registreret på pleje.dk. Det sker for at vi kan behandle forespørgslen. Vi kan i denne sammenhæng behandle oplysninger om den ønskede type af plejeydelse, informationer om dit plejebehov, om du er godkendt til kommunal støtte, dit navn og dine kontaktoplysninger samt din bopælskommune.

Vi videregiver i denne sammenhæng dine oplysninger til den pågældende plejeleverandør.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er dit gyldige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a) og 9(2)(a).

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke. Vi sørger dog under alle omstændigheder for at slette dine personoplysninger, når forespørgslen er færdigbehandlet.

Plejeleverandører

Vi behandler dine personoplysninger, når du repræsenterer en plejeleverandør, som vi har registreret på pleje.dk. Det sker, for at vi kan etablere samarbejdet, varetage registreringen og varetage plejeleverandørens eventuelle medlemskab af pleje.dk. I visse tilfælde indhenter vi oplysninger fra din arbejdsgiver eller fra offentligt tilgængelige kilder, fx internetsøgninger og CVR.dk. Disse oplysninger vil som udgangspunkt omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger, din stilling og hvem, der er din arbejdsgiver.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne etablere og varetage samarbejdet med plejeleverandøren, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage samarbejdet med plejeleverandøren, jf. dog punkt 9 og 10.

Andre samarbejdspartnere

Vi behandler dine personoplysninger, når du repræsenterer en af vores samarbejdspartnere. Det sker for at kunne etablere og varetage samarbejdet. I visse tilfælde indhenter vi oplysninger fra din arbejdsgiver eller fra offentligt tilgængelige kilder, fx internetsøgninger og CVR.dk. Disse oplysninger vil som udgangspunkt omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger, din stilling og hvem, der er din arbejdsgiver.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne etablere og varetage samarbejdet med vores samarbejdspartnere, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at varetage samarbejdet med vores samarbejdspartnere, jf. dog punkt 9 og 10.

Mailkorrespondance

Vi behandler dine personoplysninger som fremgår af mailkorrespondance mellem dig og os, eller hvis du kontakter os via en formular på vores hjemmeside. Det sker for at kunne foretage korrespondancen.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne modtage og besvare din henvendelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for os af hensyn til at kunne besvare, behandle og dokumentere din henvendelse, jf. dog punkt 10.

Nyhedsbreve

Vi behandler dine personoplysninger, som du har givet til os i forbindelse med dit abonnement på vores nyhedsbrev. Det sker for at kunne varetage abonnementet og sende dig vores nyhedsbreve.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er dit gyldige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a).

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du tilbagetrækker dit samtykke. Vi kan dog vælge at slette dine personoplysninger før tilbagetrækningen af dit samtykke.

Regnskabsmateriale

Vi kan desuden behandle dine personoplysninger, såfremt oplysningerne fremgår af regnskabsmateriale, som vi har pligt til at opbevare, jf. Bogføringsloven.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores retlige forpligtelse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c).

Vi opbevarer dine oplysninger i op til 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører.

Retskrav

Vi kan desuden behandle dine personoplysninger med henblik på at beskytte pleje.dk mod eventuelle retskrav.

Grundlaget for vores behandling af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne dokumentere lovmedholdelighed og beskytte os mod eventuelle retskrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f).

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne dokumentere lovmedholdelighed og beskytte os mod eventuelle retskrav. Som udgangspunkt opbevarer vi dog ikke dine oplysninger i længere end 3 år efter afslutningen på vores samarbejde med plejeleverandører, herunder ophør af en plejeleverandørs medlemskab af pleje.dk, samt andre samarbejdspartnere. Opbevaringsperiodens længde er baseret på Forældelseslovens bestemmelser.

Overførsel til tredjelande

Vi samarbejder med en række databehandlere, hvilket betyder, at dine personoplysninger i visse tilfælde kan blive overført til modtagere i tredjelande. I så fald vil overførslen være baseret på fornødne garantier i form af standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af EU-Kommissionen, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 46(2)(c), eller en afgørelse om tilstrækkelighedsniveau vedtaget af EU-Kommissionen, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 45. Ønsker du at vide mere, er du velkommen til at kontakte os.

Dine rettigheder

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, herunder tilbagetrække dit samtykke, bedes du kontakte os. Vær opmærksom på, at dine rettigheder i visse tilfælde kan være begrænsede.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

Dine rettigheder omfatter:

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Når vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit gyldige samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har endvidere ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Læs mere om klagemuligheder på www.datatilsynet.dk.