Gå til hovedindhold

Om os

Hvem er stifterne af pleje.dk?

Pleje.dk er stiftet og ejes af Esther Mørup og Christian Braad, som har konsulentvirksomheden Profekto.

Esther MørupSygeplejerske og Cand Merc
Christian BraadCand Polit

Profekto har flere års erfaring fra ældreplejen, og vi har de seneste år bistået flere kommuner med at udvikle deres organisering og styring af plejen, hvor målet er at forbedre den borgeroplevede kvalitet og medarbejdertrivsel. Det er bl.a. sket ved at omstille organiseringen til faste teams og implementere nye styringsmodeller.

Med pleje.dk har vi skabt et fællesskab for alle leverandører – kommunale og private – der har det fælles mål, at gøre det bedst muligt for den enkelte borger, der har behov for pleje. Det uanset om det er pleje, der er bevilliget eller pleje, der er betalt af borgeren selv.

Vi hører ofte, at det er svært for nye borgere og deres pårørende at finde ud af, hvem kan levere hvilke services og med hvilken kvalitet, når der er brug for hjælp i hjemmet. Det skal ikke være svært, og vi vil gøre os umage for, at pleje.dk bidrager til at løse den udfordring.

Vores mål har fra start været at gøre det let at få et overblik over, hvem der kan levere plejeservice, lokalt i den enkelte kommune, og hvor det er synligt, hvilken borgeroplevet kvalitet servicen leveres med. Vores motto er; ”Det skal være let og trygt at vælge plejeleverandør i Danmark.”

Vores medlemmer af pleje.dk har alle et fælles ønske om at styrke kvaliteten af plejen, til gavn for både modtagerne af plejen og for medarbejderne. Medarbejderne skal opleve en faglig stolthed med en høj medarbejdertrivsel og dermed gøre det attraktivt at blive i plejen og at blive ansat i plejen.

Vores baggrund og erfaring gør, at vi kan understøtte vores medlemmers ønske om fokus på borgeroplevet kvalitet og kvalitetsudvikling. Det gør vi gennem spredning af viden om, hvordan man kan arbejde med udviklingen af den borgeroplevede kvalitet og deling af de gode erfaringer og konkrete råd mellem medlemmerne af pleje.dk.

Vores mission med pleje.dk?

Vores mission er at skabe et trygt valg af pleje og vi arbejder for;

  • at give en let adgang til information om, hvem der leverer plejeservices
  • at skabe åbenhed omkring den kvalitet som plejen leveres med
  • at gøre det attraktivt at være leverandør – kommunal og privat - af plejeservices af god kvalitet
  • at fremhæve leverandører, der leverer en god kvalitet og dermed gør det attraktivt at være ansat hos dem
  • at alle leverandører løbende arbejder med at forbedre den borgeroplevede kvalitet af plejen

Vi er drevet af at skabe gennemsigtighed i landets ældrepleje og sætte fokus på borgeroplevet kvalitet.

Pleje.dk giver ældre borgere og deres pårørende et overblik over, hvem der leverer hvilken plejeservice, og hvordan borgerne oplever den kvalitet, som servicen leveres med. Vi arbejder for, at det skal være trygt for ældre borgere og deres pårørende at vælge en leverandør – kommunal eller privat. Det forudsætter, at det er enkelt at finde, hvem der kan levere hvilke services, hvordan de leveres og med hvilken kvalitet. Det uanset om der er tale om service, der er visiteret, og som dermed betales over skatten, eller om det er service man som borger selv betaler for.

Vi tror på, at åbenhed om kvalitet vil gøre kvalitet til et beslutningsparameter, og at det vil styrke arbejdet med kvalitetsforbedringer. At vælge hvem der skal levere plejeservice i ens eget hjem, skal ske på et oplyst grundlag. Derfor skal man skal som borger kunne få information om kvaliteten, før en beslutning om valg af leverandør.

Vi tror også på, at god kvalitet kan tiltrække og fastholde medarbejdere, hvilket er vigtigt i en situation, hvor der er knaphed på arbejdskraft. Alle der arbejder i borgerens eget hjem er drevet af at levere god pleje med en høj borgeroplevet kvalitet. Derfor vil vi gerne synliggøre, hvem borgerne vurderer, der er gode til det. Synlig kvalitet er vigtig i en tid, hvor flere har brug for pleje, og hvor der er mangel på medarbejdere i faget.