Gå til hovedindhold

Plejemærker

Bliv bekendt med pleje.dk’s tre plejemærker.

Som leverandør - privat og kommunal - kan du opnå pleje.dk’ tre plejemærker. Plejemærkerne udtrykker oplevet borgertilfredshed, økonomisk stabilitet og medarbejdertrivsel.

Plejemærkerne skal hjælpe både borgere og medarbejdere med at få et hurtigt overblik over, hvilke kommuner og private leverandører, der har et eller flere plejemærker og hvilke plejemærker de har.

De tre plejemærker udtrykker:

Plejemærke: Borgertilfredshed

Borgertilfredshed

Plejemærket for Borgertilfredshed gives til de private leverandører og kommuner, der har en gennemsnitlig kvalitetsvurdering fra borgerne og deres pårørende, på over 4 ud af 5 stjerne.
Plejemærke: Økonomisk bæredygtig

Økonomisk bæredygtig

Plejemærket for økonomisk bæredygtighed gives til de private leverandører, der har et positivt driftsresultat. Kommunerne får plejemærket, økonomisk bæredygtighed, hvis de kan overholde de politisk vedtagende interne afregningspriser.
Plejemærke: Medarbejdertrivsel

Medarbejdertrivsel

Plejemærket for medarbejdertrivsel gives til de private leverandører og kommuner, der har det laveste sygefravær.