Gå til hovedindhold

Hvordan får man privat hjemmepleje?

Af Esther Mørup

Du har tre muligheder for at få privat hjemmepleje.

1: Visitering gennem din kommune

Du kan ansøge din kommune om at få hjemmepleje i hjemmet. Du kontakter din kommune og spørger efter visitationen for hjemmepleje. Visitatoren vurderer om de ønsker at besøge dig i dit hjem, forud for en visitering, eller om de kan vurdere muligheden for privat hjemmepleje, over telefonen. Når du er visiteret, kan du frit vælge en privat leverandør, der har en aftale med kommunen, kaldet en fritvalgsordning eller at man er en godkendt leverandør. Men du også vælge kommunen selv, til at levere.

2: Visiteret hjemmepleje med mulighed for tilkøb hos samme private leverandør

Hvis du vælger en privat leverandør, under fritvalgsordningen, er alle de visiterede ydelser gratis. Du kan hos den private plejeleverandør, tilkøbe ekstra ydelser, ud over det visiterede, hvis du ikke synes kommunens visiterede serviceniveau, dækker dine behov. Det giver dig flere mulighed for at opfylde dit behov for privat hjemmepleje.

3: 100% egen betaling af privat hjemmepleje

Hvis du vælger at gå uden om en visitering af kommunen, kan du direkte kontakte en privat leverandør, der kan levere i din kommune. Her indgår du en konkret aftale om, hvad du ønsker hjemmepleje til og hvor meget du ønsker at købe.