Gå til hovedindhold

Hvordan bliver man visiteret til hjemmepleje?

Af Esther Mørup

Du skal kontakte den kommune du bor i, hvis du har et behov for hjælp i hjemmet. Det kan f.eks. være praktisk hjælp, i form af rengøring eller personlig pleje i form af personlig hygiejne, sygepleje eller genoptræning.

Kommunen vil efter modtagelse af din henvendelse kontakte dig for at få uddybet dine behov. Det sker ved, at en af kommunens visitatorer kontakter dig over telefonen. I nogle tilfælde aftales det, at visitatoren besøger dig i hjemmet, og i andre tilfælde kan I nøjes med en samtale over telefonen.

Med afsæt i dine oplysninger vurderer kommunen, hvilken hjemmepleje du har behov for, og kan få tildelt, og hvor ofte den skal gives. Kommunen kan dog også vælge at tildele dig et træningsforløb, hvor formålet er at hjælpe dig til igen at komme til at klare de opgaver, som du har søgt hjælp til. Træningsforløbet er gratis.

Kommunen skal altid sende dig en skriftlig afgørelse, hvor de skriver hvilken hjemmepleje du er blevet visiteret til. Hvis du har fået et afslag på den ønskede hjemmepleje, så skal kommunen begrunde, hvorfor du ikke tilbydes den ønskede hjemmepleje. Du kan altid klage over kommunens afgørelse, både ved et afslag på hjemmepleje, og hvis du er uenig i indholdet eller omfanget af den hjemmepleje, som du er blevet tildelt.

PlejeDK_logo_main.png