Gå til hovedindhold

Valg af plejeleverandør

Har du behov for pleje i eget hjem, har du sikkert mange spørgsmål. Spørgsmålene er mange og her finder du svar på mange af de spørgsmål som naturligt opstår, når du har brug for hjælp i eget hjem.

Hvad skal du være opmærksom på, når du vælger plejeleverandør?

Har du behov for sygepleje, så er der ikke frit valg af leverandør. Det er lovbestemt, at det er din kommune, der er ansvarlig for levering af sygeplejen, og sygeplejen leveres af i langt de fleste kommuner af kommunen selv. Der er dog få kommuner, der har valgt at give levering af sygepleje til en bestemt privat leverandør, som så leverer på vegne af kommunen. Så her er der ikke frit valg.

Du kan dog altid vælge en af de mange private leverandører af sygepleje, hvis du selv vil betale for de sygeplejeservices, som du ønsker.

Hvis du har brug for rengøring, pleje eller praktisk hjælp har du mulighed for at vælge mellem kommunen eller en eller flere private leverandører.

Hvad betyder frit valg af leverandør?

Som borger er kommunen forpligtet til at tilbyde dig et valg mellem flere leverandører af hjemmehjælp, hvor den ene er kommunen selv.

Frit valg af leverandør betyder, at du kan vælge mellem to eller flere leverandører af pleje i din kommune. Det gælder, når du er blevet visiteret til pleje af kommunens visitation. Den ene leverandør kan være kommunen selv, mens de andre leverandører er private leverandører, der er godkendt til at levere den visiterede pleje. Hvis du vælger en godkendt privat leverandør, så skal du ikke betale for den hjælp, du er visiteret til.

Kommunen kan også vælge at udstede et fritvalgsbevis til dig, som betyder, at du fuldstændigt frit kan vælge en privat leverandør.

Du kan altid vælge at skifte leverandør -eksempelvis mellem de private leverandører, der er godkendt af kommunen eller mellem den private leverandør og kommunen.

Hos en privat leverandør kan du som regel tilkøbe ekstra services, som kommunen ikke har visiteret dig til. Den skal du selv betale for.

Hvad betyder det, når en leverandør er fritvalgs-leverandør?

En fritvalgs-leverandør er en privat leverandør, der kan levere den hjemmepleje, som du er blevet visiteret til og til det serviceniveau, der er fastsat af din kommune. Når du benytter en fritvalgs-leverandør, så er det leverandøren, der selv sørger for at få betalingen fra kommunen. Det betyder, at du ikke selv skal betale for den pleje, som du er blevet visiteret til.

Du kan finde alle fritvalgs-leverandører på pleje.dk ved at søge på din kommune. Her skal du se efter de private leverandører, der har mærkatet ”Kommunal betalt service”.

Hvad er et fritvalgsbevis?

Får du tildelt et fritvalgsbevis af kommunen, så har du selv lov til at finde en privat leverandør, som kan levere hjælpen til dig. Du skal så selv indgå en aftale med leverandøren om at få leveret den pleje, som du er visiteret til. Det er en forudsætning, at den private leverandør er momsregistreret.

På et fritvalgsbevis kan du indgå aftaler med de private leverandører, der er på pleje.dk, ved at fremsøge de private leverandører i din kommune.

Du skal ikke selv betale den private leverandør. Omkostningen afregnes direkte mellem leverandøren og din kommune, som har visiteret hjælpen.

Kommunen skal vejlede om ordningen. Du skal være opmærksom på, at det er dig som modtager, der skal informere den valgte private leverandør om, hvor meget hjælp kommunen har visiteret, og hvilken pris hjælpen efter fritvalgsbeviset er fastsat til. Kommunen afregner med leverandøren.

Skal jeg betale for plejen, hvis jeg er visiteret til pleje?

Hvis du vælger en godkendt leverandør dvs. enten kommunen eller en frit-valgsleverandør, så skal du ikke betale for den hjælp, du er visiteret til. Det samme gælder hvis du har fået udstedt et fritvalgsbevis, som du kan bruge hos alle private leverandører.

Hvad betyder det, at en leverandør er en godkendt privat leverandør?

En godkendt privat leverandør dækker over, at kommunen har godkendt leverandøren til at levere pleje. Det kan enten være sket gennem et udbud eller at leverandøren har søgt om at blive godkendt til at levere pleje i kommunen. Hvis leverandøren er godkendt, så kan du finde leverandøren ved at se efter mærkatet ”Kommunal betalt service” på pleje.dk.

Hvad betyder det at en leverandør er en frit-valgs-leverandør?

En fritvalgsleverandør er en leverandør, som du kan vælge at bruge som alternativ til kommunen som leverandør.

Kan jeg køber ekstra plejeservices eks. ekstra rengøring hos kommunen?

Du kan som udgangspunkt ikke købe ekstra services af kommunen. Har du behov for f.eks. ekstra rengøring, så skal du kontakte en privat leverandør. Du kan finde private leverandører af rengøring og andre plejeservices på pleje.dk, som leverer i din kommune.

Du kan finde de private leverandører i din kommune ved at sætte kryds i feltet ”Egen betalt service” i filtret i højre side, når du har søgt på din kommune.