Gå til hovedindhold

Dine rettigheder

Her kan læse om dine rettigheder til at få plejeservice, og hvordan du forholder dig til et samarbejde med en plejeleverandør.

Dine rettigheder for brug af plejeservice

Du har ret til plejeservices i hjemmet, hvis du som borger på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre opgaverne i hjemmet. Reglerne er beskrevet i Servicelovens § 83. Du skal dog altid visiteres til hjælpen af din kommune. Du kan finde kontaktoplysninger til din kommune ved at søge på din kommune på pleje.dk.

Når din kommune vurderer og beslutter, hvilken hjælp du kan få, kigger kommunen også på om der er andre personer i husstanden f.eks. en ægtefælle, der kan hjælpe.

Kommunen skal dog altid foretage en helhedsvurdering af husstandens samlede situation og skal derfor tage hensyn til, at den raske person i husstanden kan bevare en tilværelse, hvor der tages hensyn til dennes fritid og interesser. Kommunen kan derfor ikke alene give afslag på hjælp med henvisning til, at der er en rask person i husstanden, som kan klare opgaverne.

Hvad sker der hvis min leverandør går konkurs?

Din kommune skal sørge for, at de visiterede hjemmehjælpsopgaver kan varetages døgnet rundt. Det betyder, at hvis du modtager personlig hjælp og pleje fra en privat leverandør, og din private leverandør går konkurs, så er det kommunens ansvar at sørge for, at du får den pleje, som du er visiteret til. Det vil ofte være kommunen selv, der går ind og leverer plejen i en periode.

Hvilke rettigheder har jeg ved aflysning af besøg fra plejen?

Din leverandør må ikke bare aflyse den planlagte service. Hvis servicen ikke kan leveres på det aftalte tidspunkt, skal du som udgangspunkt have tilbudt en erstatning. Din leverandør skal sørge for, at servicen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes.

Hvad gør jeg hvis en leverandør afviser at levere?

Hvis du har fremsøgt og kontaktet en privat leverandør på pleje.dk som står til at levere i din kommune, og leverandøren ikke kan eller vil levere til dig, så hører vi gerne fra dig. Vi vil så kontakte leverandøren for at afklare, om leverandøren ikke længere leverer i din kommune. Se kontaktoplysninger til pleje.dk, nederst på siden.

Det er vigtigt for pleje.dk, at de leverandører, der vises ved søgning på en given kommune, kan levere. Der kan dog være undtagelser, hvis leverandøren eksempelvis ikke har flere ledige tider, eller du ikke kan acceptere leverandørens betingelser for levering af plejen.