Gå til hovedindhold

Hjemmepleje i Frederiksberg

Du har her oversigten over, hvem der kan levere hjemmepleje i Frederiksberg, til dig i eget hjem, når du er borger i Frederiksberg Kommune. Vælg ”Om leverandøren” ud for den enkelte leverandør, og læs hvad leverandørerne tilbyder af hjemmepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, genoptræning og rengøring. Her vises, hvem der kan levere hjemmepleje i Frederiksberg Kommune.

Leverandører

11

Få et landsdækkende overblik over plejeleverandører

Det bedste overblik over plejeleverandører i Danmark, får du på pleje.dk. Du kan søge på en given kommune, da alle plejeleverandører er fordelt på kommuner og derved får du hurtigt et overblik over, hvem der netop leverer hjemmepleje i Frederiksberg Kommune, eller andre kommuner. Pleje.dk arbejder for, at det skal være let og trygt for dig at finde og vælge en plejeleverandør, kommunal eller privat, og som er den bedste til hjemmepleje i Frederiksberg Kommune. Pleje.dk viser, hvordan de enkelte plejeleverandører anmeldes af de borgere eller deres pårørende, som de hjælper i hjemmet. Synlighed om kvalitet i plejen gør, at du som borger kan fremsøge og vælge den leverandør, der leverer den kvalitet du ønsker. Læs mere om valg af plejeleverandør

Hvad dækker hjemmepleje over?

Hjemmepleje i Frederiksberg Kommune dækker over forskellige services i dit hjem. Det kan være alt fra sygepleje, personlig pleje, til rengøring og levering af mad, men også praktisk hjælp og genoptræning. Flere tilbyder meget specialiserede services, så som demenspleje. Se altid flere detaljer hos den enkelte plejeleverandør.

Hvordan får jeg startet med hjemmepleje?

Du kontakter visitationen af hjemmepleje i Frederiksberg Kommune. Hvis du bliver visiteret til hjemmepleje i Frederiksberg Kommune, så skal du ikke betale for den visiterede hjemmepleje. Det er den kommunale visitation, der afgør om du kan få gratis hjemmepleje i Frederiksberg Kommune og det er Serviceloven, der giver de overordnede rammer for visiteringen. Du kan altid bestille en privat leverandør, hvor du selv indgår en konkret aftale med den private leverandør og selv betaler for den hjemmepleje du ønsker og har brug for. Når du har truffet et valg om leverandør, kan du sende en forespørgsel ved at udfylde skabelonen ”Start forespørgsel” eller ringe.

Hvornår er hjemmepleje ikke gratis?

Du skal selv betale for hjemmepleje i Frederiksberg, hvis du ønsker mere hjemmepleje, end det du er visiteret til og som er indeholdt i kommunens serviceniveau. Du vil måske gerne have gjort rent hver uge, men du kan kun få rengøring hver 2. uge, da det er det, kommunens serviceniveau rækker til. Det betyder, at du så skal betale for den ekstra gang du ønsker rengøring. Sygeplejefaglige opgaver er altid uden beregning, når det leveres af hjemmeplejen i Frederiksberg kommune. På pleje.dk kan du dog finde flere private leverandører, der tilbyder sygepleje mod egen betaling. Valget er dit.

Kan jeg finde den bedste leverandør af hjemmepleje i Frederiksberg?

Ja det kan du og her kan du bruge pleje.dk’ anmeldelser. Den viste oversigt viser dig, hvem der har fået anmeldelser og hvor mange anmeldelser en plejeleverandør har fået af andre, der modtager pleje, eller af deres pårørende. Under hver plejeleverandør, kan du se mere om, hvordan borgerne mere konkret anmelder den enkelte plejeleverandør. Alt sammen hjælper dig til at finde den bedste leverandør af hjemmepleje i Frederiksberg Kommune.

Læs mere om hjemmepleje

Hjemmepleje i Frederiksberg kommune

Nedenfor er geografien vist for hjemmepleje i Frederiksberg Kommune. Kortet viser om du eller dine pårørende bor indenfor kommunegrænsen og dermed kan benytte de plejeleverandører, der er vist i oversigten for hjemmepleje i Frederiksberg Kommune.

Hvilket behov har Danmark for pleje.dk?

I Danmark er der ikke et fælles overblik over, hvem der kan levere hjemmepleje i Frederiksberg Kommune og landets øvrige kommuner, det overblik giver pleje.dk. Hertil kommer, at pleje.dk viser, hvordan andre ældre borgere eller deres pårørende anmelder kvaliteten i den leverede service. På videoen kan du høre, hvad ejerne ønsker med pleje.dk.

Har du spørgsmål til pleje.dk?

Du er velkommen til at kontakte os på

Telefon: 3137 3732

E-mail: info@pleje.dk

FAQ

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.