Gå til hovedindhold

Hjemmepleje i Hillerød

Du har her oversigten over, hvem der kan levere hjemmepleje i Hillerød, til dig i eget hjem, når du er borger i Hillerød Kommune. Vælg ”Om leverandøren” ud for den enkelte leverandør, og læs hvad leverandørerne tilbyder af hjemmepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, genoptræning og rengøring. Her vises, hvem der kan levere hjemmepleje i Hillerød Kommune.

Leverandører

14

Danmarks bedste overblik over plejeleverandører i Hillerød

På pleje.dk får du et fuldt overblik over, hvem der både kan levere hjemmepleje i Hillerød Kommune og i resten af landet. Vores ønske er, at det skal være let og trygt at finde og vælge en plejeleverandør – kommunal eller privat, som du vurderer er den bedste til hjemmepleje i Hillerød Kommune.

Det er muligt at anmelde din plejeleverandør på pleje.dk. Det kan du gøre som modtager eller som pårørende til en der modtager hjemmepleje i Hillerød. Synlighed om leveret kvalitet i plejen betyder, at du som borger trygt kan vælge den plejeleverandør, der leverer den kvalitet du efterspørger.

Læs mere om kvalitetsvurderingerne

Mere om hjemmepleje i Hillerød

Hvad dækker hjemmepleje over?

Hjemmepleje i Hillerød Kommune dækker over praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet. På pleje.dk kan du læse mere om, hvad sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning, rengøring, levering af mad eller særlig faglig hjælp, dækker over.

Hvordan kommer jeg i gang med hjemmepleje?

Mange starter med at henvende sig til visitationen af hjemmepleje i Hillerød Kommune. Hvis kommunen visiterer dig til hjemmepleje i Hillerød Kommune, er den visiterede hjemmepleje gratis. Kommunens visitation vurderer, om du kan få visiteret hjemmepleje i Hillerød efter serviceloven og kommunens besluttede serviceniveau.

En anden mulighed er, at du kan vælge en privat leverandør, hvor du selv indgår en aftale med den private plejeleverandør og selv betaler for den hjemmepleje, du har brug for. Når du har truffet et valg om plejeleverandør, kan du ringe eller sende en forespørgsel ved at udfylde skabelonen ”Start forespørgsel” på pleje.dk.

Hvornår skal jeg selv betale for hjemmepleje?

Når serviceniveauet for hjemmepleje i Hillerød Kommune ikke dækker dit behov, er det en mulighed at lave et tilkøb så dit behov bliver dækket. Det kan være du gerne vil have et bad 2 gange om ugen, men kommunens serviceniveau giver dig ret til 1 ugentligt bad. Det kan også være, at du ønsker mere rengøring end det hjemmeplejen i Hillerød tilbyder. Sygepleje er en service der altid er gratis, når sygeplejen leveres af hjemmeplejen i Hillerød Kommune. På pleje.dk kan du se at der er flere private leverandører, der også tilbyder sygepleje, dog mod egen betaling. Valget er dit.

Læs mere om dine rettigheder

Hvordan finder jeg den bedste leverandør af hjemmepleje i Hillerød?

Pleje.dk indsamler løbende anmeldelser fra borgere der modtager hjemmepleje i Hillerød. Oversigten viser, hvor mange anmeldelser en plejeleverandør har fået. Læs mere om, hvad borgerne skriver, under hver plejeleverandør. Vi ønsker, at andres anmeldelser kan hjælpe dig til det bedste valg af hjemmepleje i Hillerød. Pleje.dk foretager kvalitetsopkald til udvalgte borgere, der har givet en anmeldelse for at sikre, at du kan bruge dem til et trygt valg af hjemmepleje i Hillerød Kommune.

Læs mere om hjemmepleje

Hjemmepleje i Hillerød Kommune

Alle de viste leverandører i oversigten leverer hjemmepleje i Hillerød Kommune. Kortet her viser, hvor du skal bo, for at være omfattet af hjemmepleje i Hillerød Kommune.

Hvorfor har Danmark brug for pleje.dk?

Fordi Danmark mangler en platform der viser, hvem der kan levere hjemmepleje i Hillerød Kommune og i landets øvrige kommuner. Hertil er det en tillidssag at lukke en eller flere hjælpere ind i eget hjem og derfor skal det være let og trygt at vælge en plejeleverandør.

Se videoen, og hør hvad stifterne vil med pleje.dk.

Har du spørgsmål til pleje.dk?

Du er velkommen til at kontakte os på

Telefon: 3137 3732

E-mail: info@pleje.dk

FAQ

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.