Gå til hovedindhold

Hjemmepleje i Allerød

Du har her oversigten over, hvem der kan levere hjemmepleje i Allerød, til dig i eget hjem, når du er borger i Allerød Kommune. Vælg ”Om leverandøren” ud for den enkelte leverandør, og læs hvad leverandørerne tilbyder af hjemmepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, genoptræning og rengøring. Her vises, hvem der kan levere hjemmepleje i Allerød Kommune.

Leverandører

7

Danmarks bedste overblik over plejeleverandører

Du har lige set det bedste overblik over, hvem der kan levere hjemmepleje i Allerød Kommune. Pleje.dk er det eneste sted, hvor du kan få et samlet overblik over, hvem der kan levere hjælp i dit hjem, når du har brug for det. Det skal være let og trygt at vælge en plejeleverandør – kommunal eller privat, til hjemmepleje Allerød Kommune.

Borgere der har brug for pleje, eller deres pårørende, kan se, hvordan plejeleverandørerne anmeldes af de borgere som allerede modtager hjælp fra plejeleverandøren. Den leverede kvalitet i plejen skal være åben for alle, så du som borger eller pårørende kan vælge den leverandør, der leverer den kvalitet du efterspørger.

Læs mere om valg af plejeleverandør

Mere om hjemmepleje

Hvad dækker hjemmepleje over?

Hjemmepleje i Allerød Kommune skal forstås bredt og dækker over hjælp og pleje i hjemmet. Det kan være store og små opgave, personlige eller praktiske opgaver. Når du har et behov, kan du se hvem, der kan dække dit behov.

Hvordan kommer jeg i gang med hjemmepleje?

Du henvender dig til visitationen af hjemmepleje i Allerød Kommune. Hvis du bliver visiteret til hjemmepleje i Allerød Kommune, er den visiterede hjemmepleje gratis. Det er kommunens visitation, der vurderer om du kan blive visiteret til hjemmepleje i Allerød efter serviceloven. Du kan også vælge en privat leverandør, fra start, hvor du selv indgår en aftale og selv betaler for den hjemmepleje du har brug for. Når du har valgt en leverandør, kan du ringe eller sende en forespørgsel ved at udfylde skabelonen ”Start forespørgsel”.

Hvornår skal jeg selv betale for hjemmepleje?

Du skal selv betale for hjemmepleje i Allerød, hvis du ønsker at få mere hjemmepleje end det, du er visiteret til og som kommunens serviceniveau dækker. Det kan være du gerne vil have et bad to gange om ugen, men kommunens serviceniveau giver dig ret til et ugentligt bad. Så skal du selv betale for det ekstra bad hver uge. Det kan også være, at du gerne vil have gjort ekstra rent i forhold til det som kommunen vil tilbyde. Sygepleje er altid gratis, når det leveres af hjemmeplejen i Allerød kommune, men der er flere private leverandører, der også tilbyder sygepleje mod egen betaling. Valget er dit. Læs mere om betalt hjemmepleje

Hvordan finder jeg den bedste leverandør af hjemmepleje i Allerød?

Brug pleje.dk’ anmeldelser. På oversigten kan du se, hvor mange anmeldelser en plejeleverandør har fået af andre borgere, der modtager pleje, eller af deres pårørende. Under hver plejeleverandør kan du se mere om, hvad borgerne skriver i deres anmeldelser. Det kan hjælpe dig til det bedste valg af hjemmepleje i Allerød Kommune.

Læs mere om Kvalitetsvurderingerne

Hjemmepleje i Allerød kommune

Alle de viste leverandører kan levere hjemmepleje i Allerød Kommune. Brug kortet til at se, om du har valg den rigtige kommune.

Her kan du se de forskellige byområder i Allerød Kommune.

Hvorfor har Danmark brug for pleje.dk?

Fordi det er svært at danne sig et overblik over, hvem der kan levere hjemmepleje i Allerød Kommune og i Danmarks øvrige kommuner. Nu har Danmark en platform, hvor alle plejeleverandører er samlet.

Se videoen, og hør hvad stifterne vil med pleje.dk.

Har du spørgsmål til pleje.dk?

Du er velkommen til at kontakte os på

Telefon: 3137 3732

E-mail: info@pleje.dk

FAQ

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.