Gå til hovedindhold

Hjemmepleje i Næstved

Du har her oversigten over, hvem der kan levere hjemmepleje i Næstved, til dig i eget hjem, når du er borger i Næstved Kommune. Vælg ”Om leverandøren” ud for den enkelte leverandør, og læs hvad leverandørerne tilbyder af hjemmepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, genoptræning og rengøring. Her vises, hvem der kan levere hjemmepleje i Næstved Kommune.

Leverandører

10

Bedste overblik over plejeleverandører i Næstved

Her har du det bedste overblik over plejeleverandører i Næstved. Du kan se hvem der kan levere hjemmehjælp eller hjemmepleje i Næstved. Det er vigtigt for pleje.dk, at det er let og trygt at finde og vælge en plejeleverandør – kommunal eller privat.

Pleje.dk viser, hvordan andre der modtager hjælp i hjemmet, anmelder deres plejeleverandør. Synlighed og åbenhed om leveret kvalitet i plejen betyder, at du som borger kan vælge den leverandør, der leverer den kvalitet du efterspørger.

Læs mere om valg af plejeleverandør

Mere om hjemmepleje i Næstved

Hvad dækker hjemmepleje over?

Hjemmepleje i Næstved dækker bredt over forskellige former for hjælp og personlig pleje i hjemmet. Det er hvad du har brug for, og kan få som visiteret ydelse eller som et tilkøb hos en privat plejeleverandør. Pleje.dk viser hjemmepleje i Næstved under forskellige kategorier, som kan være sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, genoptræning, rengøring, levering af mad eller særlig faglig hjælp, som eksempelvis ernæring eller demensrådgivning.

Hvordan kommer jeg i gang med hjemmepleje i Næstved?

Du har et frit valg af hjemmepleje i Næstved. Du kan vælge en kommunalt betalt eller privatbetalt leverandør. Hvis du gerne vil have kommunalt betalt hjemmepleje i Næstved, skal du henvende dig til visitationen af hjemmepleje i Næstved Kommune. Når du bliver visiteret til hjemmepleje, er den visiterede hjemmepleje gratis og du kan typisk vælge blandt flere leverandører. Det kan være kommunen selv eller andre private plejeleverandører, der har en aftale med kommunen om at levere hjemmepleje til borgere i Næstved Kommune.

Du kan også benytte dig af muligheden for at vælge en privat plejeleverandør fra start til hjemmepleje i Næstved, hvor du og den private plejeleverandør sammen aftaler, hvad du har brug for at få leveret. Når du har valgt en plejeleverandør, kan du ringe eller sende en forespørgsel ved at udfylde skabelonen ”Start forespørgsel”, her på pleje.dk.

Læs mere om valg af plejeleverandør

Hvornår skal jeg selv betale for hjemmepleje i Næstved?

Du skal selv betale for hjemmepleje i Næstved, hvis du ønsker mere hjemmepleje, end det du er visiteret til og som kommunens serviceniveau dækker. Hvis du ønsker en tur til købmanden med en følger, kan det godt være, at du selv skal betale for den service. Det kan også være, at du selv skal betale for ekstra rengøringsydelser. Den sygepleje som hjemmeplejen i Næstved Kommune leverer, er altid gratis. Der er dog flere private leverandører, der også tilbyder sygepleje. mod egen betaling. Valget er dit.

Læs mere om betalt hjemmepleje

Hvordan finder jeg den bedste leverandør af hjemmepleje i Næstved?

Det gør du ved at bruge pleje.dk’ anmeldelser af hjemmepleje i Næstved. Oversigten viser, hvem der har fået anmeldelser fra borgere i Næstved og som modtager hjemmepleje eller hjemmehjælp. Det kan også være pårørende, som har givet en anmeldelse. Du kan under hver plejeleverandør læse mere om hvad andre har skrevet i deres anmeldelse. Det kan hjælpe dig til det bedste valg af hjemmepleje i Næstved, når du er borger i kommunen. Pleje.dk kvalitetssikrer anmeldelserne, så du kan føle dig trygt ved af vælge hjemmepleje i Næstved fra Pleje.dk

Læs mere om Kvalitetsvurderingerne

Hjemmepleje i Næstved Kommune

Alle de listede plejeleverandører fra oversigten, leverer hjemmepleje i Næstved. Kortet her viser kommunegrænsen og hvis du bor inden for kommunegrænsen, kan du få hjemmepleje i Næstved fra de viste plejeleverandører fra oversigten.

Hvorfor har Næstved og Danmark brug for pleje.dk?

Ganske enkelt fordi det er svært at få et overblik over, hvem der leverer hjemmepleje i Næstved til de borgere, der har brug for det.

Se videoen og hør, hvad stifterne vil med pleje.dk.

Har du spørgsmål til pleje.dk?

Du er velkommen til at kontakte os på

Telefon: 3137 3732

E-mail: info@pleje.dk

FAQ

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.